Voorbeelden studiebijeenkomsten

Voordat Bionext College was opgericht, heeft Bionext al diverse workshops en studiebijeenkomsten verzorgd. Enkele recente voorbeelden uit 2011:

Voor studenten aan de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) heeft keteninnovatiemanager Heleen Klinkert van Bionext een themadag gehouden over biologische landbouw en de basisbeginselen van de biologische veehouderij. De IFOAM-principes, biologische regelgeving en actuele ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie kwamen ook aan bod.
Contactpersoon: Heleen Klinkert, Bionext

Bij Dienst Regelingen is een bijeenkomst gehouden over de do's en don'ts bij aanvraag van importontheffingen. Uit eerdere overleggen kwam naar voren dat circa 70% van de aanvragen voor een importontheffing fouten bevat, waardoor deze weer terug moet naar de aanvrager, met vertraging als gevolg. De bijeenkomst werd gestart met een presentatie waarin o.a. een toelichting op het nieuwe importbeleid werd gegeven. Aansluitend konden de aanwezigen aan de hand van een praktijkcase een aanvraag invullen. Deze is aan de hand van een checklist besproken. Tevens zijn de juist ingevulde formulieren uitgereikt.
Contactpersoon: Paulien Veerman van Bionext / Vereniging Biologische Producenten en Handel